Контактний телефон: +380 44 451 46 00

Засоби захисту рослин!
Подбай про врожай сьогодні!

18.04.2013

Досходові гербіциди як основа хімічного контролю бур'янів у посівах ярих культур

Досходові гербіциди як основа хімічного контролю бур

За різними науковими даними в Україні культурні рослини змушені конкурувати за світло, воду та поживні речовини з 300-700 видами бур`янів, серед яких близько 80% — малорічні види рослин. Втрати врожаю, пов'язані із забур'яненістю посівів, у середньому складають 20-25%, окрім того — погіршується якість врожаю, створюються сприятливі умови для поширення хвороб та шкідників.

Більшість сходів різних видів бур'янів з'являється з глибини 3-15 см при доступі повітря, достатніх запасах вологи (60-80% від повної вологоємкості) та певній температурі. Температурний оптимум для проростання насіння ранніх ярих бур'янів знаходиться у діапазоні від +5 до +10 ОС, пізніх ярих і багаторічних — +27-27 ОС, озимих і зимуючих — +10-12 ОС. Схожість насіння небажаних видів рослин у ґрунті зберігається роками і навіть десятиліттями, проте актуальна забур'яненість посівів формується переважно за рахунок тієї частини насіння, що надійшла в ґрунт від наявних на полі бур'янів при вирощуванні попередника. Вчені стверджують, що навесні проростає 36-65% насіння ярих бур'янів, 9-48% — озимих і зимуючих, 9-44% — багаторічних.

Видовий склад бур'янів на кожному конкретному полі є специфічним і визначається комплексом факторів, зокрема залежить від культури, застосовуваної технології вирощування, сівозміни тощо. Так, загальний рівень забур'яненості поля знижується при висіванні таких висококонкурентних культурних рослин, як озимі зернові, гречка, просапні культури (за умови ретельного догляду за ними). Вирощування льону, однорічних трав, кукурудзи, картоплі, навпаки, сприяє поповненню запасів насіння бур'янів у ґрунті.

Навесні актуальна забур'яненість посівів формується насамперед за рахунок рослин, що проростають з поверхневого шару ґрунту, проте розпушування ґрунту створює сприятливі умови для проростання насіння бур’янів і з глибини орного горизонту: інтенсивність появи їх сходів зростає впродовж 3-4 тижнів після проведення такого заходу. Відсутність бур'янів як конкурентів за світло, воду і поживні речовини на початкових етапах росту та розвитку культурних рослин є надзвичайно важливим для формування майбутнього врожаю. Тому використання ґрунтових (або базових) гербіцидів є вкрай необхідним. Обробка ґрунту такими препаратами до появи сходів культурних рослин забезпечує утворення на поверхні ґрунту так званого захисного екрану, який за сприятливих погодних умов і дотримання рекомендацій щодо застосування препарату зберігає свої фітотоксичні властивості щодо проростків однорічних видів бур'янів впродовж 2 місяців і більше. Пізніші хвилі з’явлення бур’янів в умовах достатньо сформованого рослинного покриву, у більшості випадків, не в змозі завдати суттєвої шкоди посівам.

Найбільшої ефективності дії ґрунтових гербіцидів можна досягти за умови вибору оптимального для конкретних умов препарату, дотримання регламентів його використання (норми витрати, строки обробки, фази розвитку культури та бур'янів) та рекомендацій щодо оптимальних екологічних умов (опади, температурний режим, швидкість вітру, підготовка ґрунту тощо). Зокрема, важливим є якість обробітку ґрунту та запас вологи у орному шарі. Перед застосуванням препаратів цієї групи ґрунт повинен бути дрібногрудочкуватим з ретельно подрібненими рослинними рештками, бажано вологим після опадів або зрошення (70-80% капілярної вологоємкості). Оптимальний температура ґрунту при застосуванні базових гербіцидів — від +15 до +25 ОС.

Рекомендовані норми витрати гербіцидів забезпечують найбільшу ефективність проти бур'янів за відсутності фітотоксичного ефекту для культури. Норми витрати базових гербіцидів варіюють залежно від механічного складу ґрунту та вмісту органічних речовин в ньому: максимальні рекомендовані норми застосовують на важких глинистих, багатих на органіку ґрунтах, мінімальні — на легких, збіднених на гумус.

ТОВ «Агро-Дельта Груп» пропонує ряд ґрунтових гербіцидів для досходового обприскування полів під різні сільськогосподарські культури, а саме – Пірат, Сага, Сегмент, Турбін (табл. 1).

 

Таблиця 1. Можливості використання ґрунтових гербіцидів ТОВ «Агро-Дельта Груп»

 

Препарат

Діюча речовина

Культура

Норма внесення препарату, кг/га або л/га

Пірат

Метрибузин, 700 г/кг

Соя*

0,5–0,7

Картопля

0,5–1,5

Люцерна (2-го року)

0,75–1,0

Томати

0,7–1,4

Сага

Пендиметалін, 330 г/л

Соя*, соняшник, кукурудза, горох, томати, часник, капуста (розсадна), морква

3,0–6,0

Цибуля-ріпка, петрушка коренева

2,5–4,5

Картопля

3,0–5,0

Сегмент

Прометрин, 500 г/л

Соняшник*, кукурудза

2,0–4,0

Картопля

3,0–4,0

Морква

2,0–3,0

Турбін

Ацетохлор, 900 г/л

Кукурудза*, соняшник, соя

1,5–3,0

* культура реєстрації

 

Препарат Пірат у посадках картоплі можна також використовувати у мінімальних рекомендованих для боротьби з бур’янами вже після появи сходів культури – за висоти рослин 5–10 см.

Після застосування Турбіну необхідним є проведення боронування середніми або легкими боронами, Сегмент бажано заробити в ґрунт на 2-3 см. Сага не потребує загортання після внесення. Рекомендовані норми витрати робочих розчинів – від 200 до 400 л/га, максимальна кратність обробок наведеними гербіцидами – 1.

Загалом, асортимент ТОВ «Агро-Дельта Груп» налічує 28 засобів захисту рослин, що довели свою високу ефективність у боротьбі з широким спектром бур’янів, шкідників та збудників хвороб у посівах сільськогосподарських культур в умовах різних ґрунтово-кліматичних зон України. Тож співробітництво з ТОВ «Агро-Дельта Груп» – запорука отримання високих врожаїв та якісної продукції.

Петришина Віталіна, к.с.-г.н.,

агроном ТОВ «Агро-Дельта Груп»

Усі новини