Контактний телефон: +380 44 451 46 00

Засоби захисту рослин!
Подбай про врожай сьогодні!

16.04.2014

Ефективний захист посадок картоплі від ґрунтових шкідників та шкідників сходів

Ефективний захист посадок картоплі від ґрунтових шкідників та шкідників сходів

Згідно підрахунків фахівців картоплю пошкоджують близько 60 видів шкідливих комах. Ґрунтовий покрив, рослинні рештки, бур’яни, озимі культури, багаторічні насадження є резерватами зимуючих стадій розвитку шкідників, які за сприятливих погодних умов та наявності рослини-живителя набувають масового поширення. Високий рівень шкодочинності у насадженнях картоплі на території України мають колорадський жук, личинки хрущів, дротяники, несправжньодротяники, вовчок звичайний, а також види, що переносять вірусні захворювання (понад 20 вірусів) – попелиці, цикадки, трипси. Пошкодження рослин вказаними шкідниками зумовлює втрати врожаю та погіршення якості продукції. Нагромадження вірусів у бульбах картоплі викликає їх здрібнення, здерев'яніння, зниження продуктивності.

Колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata Say.) поширений повсюдно. Шкодять як личинки, так і жуки. Одна самка здатна відкласти до 1600 яєць впродовж 1–1,5 місяців. Зимують жуки 1-го і частково 2-го років життя у ґрунті. Вихід їх із ґрунту навесні дуже розтягнутий і триває понад 1,5 місяці. Жуки здатні перелітати на значні відстані.

Дротяники – личинки жуків-коваликів (Elateridae), пошкоджують бульби картоплі, а також проростки, молоді рослини, коріння, коренеплоди цілого ряду сільськогосподарських культур. Дротяники мають вузьке циліндричне або сплющене червоподібне тіло, складене 13 члениками, добре розвинені серпоподібні щелепи. Забарвлення тіла варіює від світло-жовтого до червоно-коричневого. Розвиток личинок у ґрунті триває 3–4 роки.

Несправжні дротяники – личинки жуків-чорнотілок та пилкоїдів (понад 20 видів), що складають небезпеку для багатьох видів культурних рослин (картопля, кукурудза, цукрові буряки, розсада овочевих тощо). За зовнішнім виглядом, особливостями розвитку та характером пошкоджень несправжні дротяники багато у чому подібні до дротяників. Мають 13-членикове, пружне, жовтого або коричневого кольору тіло, завдовжки до 5 см. Поїдають підземні частини рослин, насіння тощо.

Личинки хрущів 2-го і 3-го року життя шкодять, підгризаючи різноманітні польові культури, у т.ч. рослини картоплі, тоді як особини 1-го року життя живляться лише гумусом. Одна самка відкладає у ґрунт до 70 яєць. Червоподібні личинки білого кольору живуть у ґрунті три-чотири роки (залежно від ґрунтово-кліматичних умов). Впродовж вегетації культурних рослин личинки перебувають у ґрунті на різній глибині, що залежить від температури та вологості.

Boвчoк звичaйний, aбo капустянка (Gryllotalpa gryllotalpa L.) виїдaє бyльби тa підгpизaє кopiння pocлин картоплі, а також пошкоджує підземні органи практично всіх польових культур, саджанців дерев у розсадниках та молодих садах. Дoвжина тіла імаго – 35–50 мм, зaбapвлeння оксамитово-кopичнeвe згори, жовте – знизу. Шкідник має кoпaльнi poзшиpeнi, з зyбцями пepeднi нoги, пpoзopi, з гycтoю ciткoю жилок кpилa. Самки відкладають в одну кладку до 360 яєць. Личинки імагоподібні. Kaпycтянкa живe в дoвгиx (50–100 cм) гopизoнтaльниx xoдax y грyнті й piдкo з'являєтьcя нa пoвepxнi, лiтaє внoчі. Зимyють дopocлi ocoбини, нiмфи тa личинки.

Бурякова попелиця (Aphis fabae Scop.) пошкоджує не лише буряки, але й картоплю, соняшник, боби тощо. Висмоктує сік з рослин, гальмуючи їх ріст. Заселяє нижній бік листків, які скручуються у поздовжньому напрямку, знебарвлюються, засихають. Зимують запліднені яйця на пагонах біля основи бруньок бересклету європейського або бородавчастого, калини і жасмину. Імаго – безкрилі або крилаті з овальним тілом довжиною до 2,7 мм, забарвлення – від зеленуватого до коричневого.

Велика картопляна попелиця (Macrosiphum euphorbia Thorn) поширена повсюдно. Засновує колонії навесні. Насадження картоплі заселяють крилаті особини другого—третього покоління. Довжина тіла безкрилої самки – до 4 мм, забарвлення – зелене, рідше червоне. Перезимовують партеногенетичні самки на бур'яновій рослинності.

Тютюновий трипс (Thrips tabaci Lind.) пошкоджує листки, стебла, суцвіття багатьох культурних рослин, зокрема пасльонових. Пошкодження даним видом листків призводить до їх пожовтіння і відмирання. Самки відкладають яйця в тканини листків, соком яких живляться личинки. Залежно від погодних умов протягом вегетації розвивається до 7 поколінь трипса. Зимуюча стадія – імаго, місце зимівлі – поверхневий шар ґрунту або рослинні рештки.

Шкодочинність цикадок (Cicadellidae) полягає насамперед у перенесенні вірусних захворювань, так срібляста цикадка (Масrosteles cristatus) сприяє поширенню стовбура у пасльонових. За зовнішнім виглядом вони нагадують попелиць, розміром до 6 мм, переважно рухливі, добре стрибають. На лобі багатьох видів помітні своєрідні вирости. Цикадки живляться соком з листків рослин. У більшості видів зимують яйця.

Виходячи з широкого набору ґрунтових шкідників та шкідників сходів картоплі, протруювання бульб інсектицидними препаратами до висаджування є важливим заходом у системі захисту рослин на початковому етапі їх росту та розвитку. Для захисту від комплексу шкідливих комах у цей період ТОВ «Агро-Дельта Груп» рекомендує обробляти бульби картоплі протруйником Грифон.

Препарат Грифон, т.к.с. має у своїй основі дві діючі речовини — імідаклоприд, 140 г/л та пенсикурон, 150 г/л, що підсилюють дію один одного. Імідаклоприд поглинається бульбами і, розносячись по рослині, зумовлює руйнування нервової системи та загибель комах. За сприятливих ґрунтово-кліматичних умов протруйник Грифон забезпечує захист посадок картоплі від колорадського жука аж до фази цвітіння культури. Пенсикурон має контактну дію щодо збудників ризоктоніозу картоплі. Посадковий матеріал з площ, оброблених Грифоном, краще зберігається. Препарат безпечний для корисних комах та для навколишнього середовища. Грифон можна також використовувати для обробки насіння та кореневої системи розсади томатів, перцю, баклажанів, капусти.

Таблиця. Спектр дії препарату ТОВ «Агро-Дельта Груп» Грифон

 

Препарат

Культура

Шкідливі об’єкти

Норма витрати препарату, л/т

Грифон

Картопля

Дротяники, личинки хрущів та колорадського жука, цикадки, попелиці, трипси, вовчок звичайний / Ризоктоніоз

1,0

 

Робочий розчин Грифону готують шляхом розбавлення водою (9–19 л) необхідної кількості препарату (1,0 л/т). Протруювання Грифоном слід проводити безпосередньо перед висаджуванням бульб картоплі, робочий розчин використати одразу після приготування, періодично збовтувати.

Препаративна форма препарату Грифон — текучий концентрат суспензії, що забезпечує якісну обробку посадкового матеріалу та високу ефективність дії, зберігає стабільність впродовж 3-ох років (у закритій заводській упаковці). Рекомендований температурний режим зберігання препарату Грифон — від 0°С до +30°С.

 

к.с.-г.н. Віталіна Петришина,

агроном ГК «Агро-Дельта Груп»

Усі новини