Контактний телефон: +380 44 451 46 00

Засоби захисту рослин!
Подбай про врожай сьогодні!

19.10.2011

Хлібний турун у посівах озимих зернових: характеристика шкідника та заходи боротьби з ним

Хлібний турун у посівах озимих зернових: характеристика шкідника та заходи боротьби з ним

Комплекс запобіжних заходів щодо поширення та хімічний захист посівів пшениці від шкідників є невід’ємною складовою формування її врожайності. Мала хлібна жужелиця, також відома як хлібний турун (Zabrus tenebrioides Goeze), є одним з основних видів комах, що шкодять посівам озимої пшениці. Даний вид пошкоджує також житo, oвec, ячмінь, pиc, кyкypyдзy, але найбільшу загрозу створює для посівів озимої пшениці, розміщених по стерньових попередниках. Хлібний турун поширений практично по всій території України, за виключенням Пoлiсcя, зокрема до зони постійної шкодочинності належать Одеська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, частина Кіровоградської області, АР Крим.

Морфологія та біологія.  Личинка брудно-біла з темно-бурими головою та трьома прилеглими сегментами, має 2 відростки на задній частині тіла (фото 1). Імаго – жук смолянисто-чорного кольору з слабким металевим відблиском, вусики та лапки – буро-червоні, на випуклих надкрилах – 9 смужок, довжина тіла – 14-16 мм (фото 2). Яйця овальні, білі з глянцевим блиском, до 2 мм. Лялечка жовтуватого забарвлення, з помітними ногами та крилами.

Одна самка відкладає 120-270 яєць, розвиток яких триває 9–25 днів. Шкодочинність личинок восени складає 15–105 днів, визначається кількістю опадів і триває до зниження температури до  0-5°С, навесні – температурою та віком особин. Личинки виповзають з ґрунту й живляться листками рослин вночі, а вдень – поїдають листя, що затягли в нірки. Зимують переважно личинки 2-го і 3-го віків у ґрунті під озимими культурами. Заляльковування відбувається вкінці квітня – травні. Фаза лялечки триває 15-20 днів, період шкодочинності жуків – 20–25 днів. Жуки окриляються, як правило, в травні – червні, пошкоджують зав’язі та зернівки.

 

           

Фото1. Личинки                                                      Фото 2. Імаго

Екологія. Розвивається 1 покоління. Зниження температури ґрунту на глибині 20 см до критичного рівня (-3°С) взимку та навесні, річна кількість опадів до 400 мм, а також посуха під час виходу личинок – обмежують поширення шкідника. Найбільша шкодочинність жуків спостерігається в діапазоні температур 20-26°С. Температура повітря на рівні 36 °С є критичною для шкідника і на період посухи жуки здатні впадати у літню діапаузу у ґрунті. Їх активність відновлюється після випаданням опадів та зниження температури.  Низька вологість також зупиняє розвиток яєць.

Даний вид має ряд природних ворогів-паразитів: муха тахіна (Zaira Viviania cinerea Fall.) паразитує на молодих жуках, декілька видів з родів Serphus і Microphthalma уражують личинки,  яйцеїди з роду Teleas L. - яйця.  Дещо обмежують поширення жуків та личинок хлібного туруна хижі жужелиці, павуки, жаби, ящірки, птахи тощо. В окремі роки збудники фузаріозу та мускардинозу здатні уражувати імаго та личинки малої хлібної жужелиці за наявності надлишкової вологи у ґрунті. Проте вказані ентомофаги та збудники захворювань не здатні суттєво зменшити рівень шкодочинності даного виду у посівах сільськогосподарських культур.

Захисні заходи.  Якісне та своєчасне збирання врожаю зернових  у стислі строки, видалення з полів соломи й скиртування її без втрат, лущення стерні з наступною оранкою на глибину 20-22 см, обробіток ґрунту за системою напівпару, триразова культивація з боронуванням у період між оранкою й сівбою, знищення падалиці, сівба у другій половині оптимальних строків погіршують умови живлення та обмежують поширення хлібної жужелиці. Важливе значення в зниженні чисельності даного виду шкідника має сівозміна, зокрема висівання зернових по зернових попередниках допускається не більше як 2 роки підряд. Загалом, використання стернових попередників під озиму пшеницю є небажаним. За таких умов без обробки посівного матеріалу інсектицидними протруйниками не обійтися. ТОВ «Агро-Дельта Груп» рекомендує використовувати препарат Парус (тіаметоксам, 350 г/л) для довготривалого захисту озимих зернових культур від комплексу шкідників, у т.ч. хлібного туруна, з розрахунку 0,4–0,5 л/т насіння. Дослідження, проведені  на дослідних ділянках  ДонГАУ (Октябрьский р-н Ростовської обл., РФ) на посівах озимої пшениці (сорт Єрмак) показали, що обробка посівного матеріалу препаратом на основі тіаметоксаму мала більшу біологічну ефективність щодо личинок малої хлібної жужелиці у порівнянні з обробками по сходах культури інсектицидами на основі фіпронілу або діазинону.

Застосування інсектицидів восени є економічно виправданим за наявності на 1 м2 зріджених сходів зернових більш як 2 личинок та більш як 4 личинок на 1 м2 – за оптимальної густоти посівів. Для обприскування посівів озимих зернових культур проти личинок хлібного туруна молодших віків  ТОВ «Агро-Дельта Груп» пропонує інсектициди Раут та  ПушКа. Обробка посівів у фазах 2 листки – кущення культури препаратами ПушКа (диметоат, 400 г/л) з нормою витрати 1,0–1,5 л/га або Раут (циперметрин, 50 г/л + хлорпірифос, 500 г/л) – 0,75–1,1 л/га дозволить вирішити проблему. Вказані інсектициди забезпечують тривалий захист культурних рослин від шкідників на різних стадіях їх розвитку.

 

Віталіна Петришина,

кандидат сільськогосподарських наук,

агроном ТОВ «Агро-Дельта Груп»

 

Усі новини