Контактний телефон: +380 44 451 46 00

Засоби захисту рослин!
Подбай про врожай сьогодні!

29.05.2014

Мінімізація засміченості посівів бур'янами у період вегетації сільськогосподарських культур

Мінімізація засміченості посівів бур

Ефективна система контролю чисельності бур'янів є невід'ємною складовою сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур та запорукою одержання високого та якісного врожаю, адже втрати, пов'язані із забур'яненістю посівів, можуть складати до 50% від потенційної врожайності. Зокрема, велике значення має хімічний захист посівів культурних рослин від бур'янів з використанням післясходових або страхових гербіцидів. З одного боку, це пов'язано з тим, що період підвищеної чутливості до присутності бур'янів для більшості культур є досить довгим, з іншого — використання ґрунтових препаратів дозволяє захистити посіви від засмічення однорічними видами, проте не вирішує проблему наявності багаторічників. Для прикладу, суттєвий негативний вплив на врожайність кукурудзи має забур'яненість посівів у період від появи 2-го листка до 10 листка, соняшнику — від появи сходів до формування кошиків. Згідно літературних даних, продуктивність кукурудзи суттєво варіює залежно від чистоти посівів у різні фази розвитку культури: при знищенні бур'янів після появи 6-го листка у кукурудзи втрати врожаю досягають 10%, після формування 8-го листка — 19%, при постійному засміченні полів — 38%.

Отже, значення контролювання чисельності бур'янів у період вегетації культур з допомогою засобів захисту рослин важко переоцінити. Вибір гербіциду визначається насамперед кількісно-видовим складом бур'янового компоненту агрофітоценозу та вибірковістю його дії щодо конкретної культури.

Асортимент ТОВ “Агро-Дельта Груп” налічує значну кількість селективних страхових гербіцидів, що використовуються для захисту посівів різних сільськогосподарських культур від бур'янів. Зокрема, для знищення багатьох видів однорічних дводольних (зокрема, лободи, щириці, гірчаків, хрестоцвітих) та деяких злакових бур'янів у посівах цукрових, столових і кормових буряків ТОВ “Агро-Дельта Груп” рекомендує гербіцид Брітон (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л), КЕ. Етофумезат за способом дії (ґрунтова та контактна) на рослини належить до інгібіторів проростків, фенмедифам та десмедифам відносяться до рухомих інгібіторів фотосинтезу. Перші візуальні ознаки дії на чутливі бур'яни проявляються через 2-7 днів після обробки гербіцидом. Найбільш чутливими до дії препарату є бур’яни у фазі розвитку — поява сім’ядолей. Норма витрати (1,0-3,0 л/га) може варіювати залежно від потреби, але сумарна кількість внесеного гербіциду впродовж сезону не має перевищувати 3 л/га. Максимальна кратність обробок за сезон — 3, інтервал між обприскуваннями — 5-10 днів. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га, використовувати одразу після приготування. Брітон, КЕ застосовують при температурі повітря від +10°С до +25°С при достатній вологості повітря і ґрунту. Не бажано проводити обприскування посівів по мокрих від опадів чи роси рослинах.

Для боротьби з широким спектром одно- та багаторічних двосім'ядольних бур'янів у посівах зернових колосових культур ТОВ “Агро-Дельта Груп” рекомендує системний препарат Гриніл (трибенурон-метил, 750 г/кг), ВГ. Діюча речовина препарату блокує поділ клітин в рослинах чутливих бур’янів вже через декілька годин після проведення обробки. Перші візуальні симптоми дії препарату на бур’яни з'являються через 7-10 днів після обприскування, повна загибель бур’янів настає на 15-20 день. Цей гербіцид не має післядії на наступні культури сівозміни і забезпечує ефективне знищення таких проблемних видів бур'янів як підмаренник чіпкий, осоти, ромашка непахуча, мак дикий тощо. Препарат можна застосовувати у період від 2-3 листків до виходу в трубку ярого ячменю (норма витрати — 15 г/га) та до появи прапорцевого листка в озимої пшениці включно (20-25 г/га). Максимальна ефективність дії препарату спостерігається на ранніх етапах росту та розвитку бур’янів (3-6 справжніх листки у однорічних дводольних рослин, фаза розетки — для багаторічних видів та фаза 3-4 кільця — для підмаренника чіпкого). Дощ впродовж 3 годин після внесення може знизити ефективність дії препарату. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га, при високій густоті стояння рослин — 400 л/га. Максимальна кратність обробок — 1. Термін використання робочого розчину — 24 години.

У посівах кукурудзи доцільно використовувати післясходовий системний гербіцид Міранда (нікосульфурон, 40 г/л), КС, що дозволить знищити поширені однорічні та багаторічні однодольні та деякі дводольні бур'яни, серед них — види мишію, тонконогу, гірчаку, ромашки, щириці, плоскуха звичайна, пирій повзучий, гумай, лобода біла, паслін чорний, портулак городній, гірчиця польова тощо. Рекомендовані строки застосування препарату — 4-10 листків у культури. Максимальної ефективності обробки можна досягти при застосуванні препарату у період активного росту та розвитку бур'янів: 2-4 листки у однорічних та за висоти багаторічних видів 10-15 см. Рекомендована норма витрати гербіциду — 1,0-1,25 л/га, робочого розчину — 200 л/га. Оптимальний температурний режим для обробки — від +15 оС до +25 оС. За необхідності підсилення гербіцидної дії Міранда, КС можна використовувати у бакових сумішах з іншими препаратами на основі сульфонілсечовин та дикамби.

Для знищення однорічних та багаторічних дводольних видів бур'янів, зокрема стійких до 2,4-Д та 2М-4Х, у посівах кукурудзи у фазі розвитку культури 3-5 листків також можна проводити обробки гербіцидом Ефіран (2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л), РК. Близько 200 видів бур'янів є чутливими до дії цього препарату, серед них — види осотів, берізка польова, амброзія полинолиста, волошка синя, грицики звичайні, мак дикий, лобода біла тощо. Норма витрати гербіциду у посівах кукурудзи складає 1,0-1,5 л/га, робочого розчину — 150-400 л/га. Максимальної ефективності обробки досягають, якщо однорічні види бур'янів перебувають у фазі 2-4 листки, осот рожевий — у фазі розетки — до появи 6-го листка, а паростки берізки польової відросли на 5-15 см.

Препарат можна використовувати як окремо, так і в суміші з багатьма іншими пестицидами, що застосовуються у той самий період. Проте сумісне застосування препаратів Ефіран і Міранда є небажаним, оскільки при цьому знижується ефективність обробки щодо злакових видів бур'янів.

Ефіран з нормою витрати 0,7-0,8 л/га можна застосовувати й у посівах зернових колосових культур до виходу в трубку пшениці та ячменю.

Для боротьби з однорічними дводольними видами та багаторічними коренепаростковими бур'янами ТОВ “Агро-Дельта Груп” рекомендує гербіцид Зефір 300 (клопіралід, 300 г/л), РК, який можна використовувати як у посівах зернових, так і широколистяних культур. Бур'яни з родини пасльонових, бобових, види осотів, ромашки, гірчаку та інші є високочутливими до дії препарату Зефір 300. Норма витрати гербіциду у посівах пшениці, ячменю, жита — 0,5-0,66 л/га, кукурудзи — 1,0 л/га, ріпаку та цукрових буряків — 0,3-0,5 л/га. Однорічні види бур'янів найкраще знищувати у фазі 6-8 листків, осоти — у фазі розетки — початку формування пагона. При використання даного препарату у високих дозах наступного року не бажано висівати зернобобові культури. За потреби обробку препаратом Зефір 300 можна суміщати із застосуванням гербіцидів Брітон (на цукрових буряках), Дєсілєт, Троль (у посівах ріпаку та цукрових буряків) тощо, проте при застосуванні мінімальних норм витрати гербіциду Зефір 300 у бакових сумішах, ефективність його дії може знижуватися.

Для забезпечення чистоти посівів широколистяних культур (цукрових буряків, соняшнику, ріпаку, сої, овочевих культур) впродовж вегетаційного сезону ТОВ «Агро-Дельта Груп» рекомендує високоселективні препарати для знищення одно- і багаторічних злакових видів бур'янів — Таксон (хізалофоп-П-етил, 50 г/л), КЕ та Дєсілєт (клетодим, 120 г/л), КЕ.

Діюча речовина гербіциду Таксон — хізалофоп-П-етил порушує синтез жирних кислот вже в перші 2 доби після обробки, що призводить до загибелі чутливих рослин (однорічних — на 7-10 день, багаторічних видів — на 14-21 день). Гербіцид можна застосовувати в широкому діапазоні фаз росту культурних рослин, він не має післядії на наступні культури у сівозміні. Найбільш ефективним є застосування препарату проти однорічних злакових видів у фазі 3-6 листків (норма витрати — 1,0-2,0 л/га), проти багаторічних бур'янів — за їх висоти 10-20 см (2,0-4,0 л/га). Посуха або зниження температури можуть уповільнювати ефект дії Таксон, КЕ, але з настанням нормальних умов дія препарату відновлюється. Гербіцид Таксон є готовим до використання і не потребує додавання ПАР у робочий розчин.

Гербіцид Дєсілєт уповільнює синтез ліпідів та викликає відмирання точок росту у злакових бур’янів (понад 40 видів), а також знищує самосіви культурних злаків. Перші ознаки дії препарату проявляються через 2-4 доби, повна загибель бур’янів настає через 7-12 діб після застосування гербіциду. Оптимальним є його застосування в період, коли однорічні злакові бур'яни сформували 2-6 листків (норма витрати — 0,4-0,8 л/га), а багаторічні види — відросли до 10-20 см (1,4-1,8 л/га).

Препарати Таксон та Дєсілєт сумісні з більшістю пестицидів. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га, максимальна кількість обробок — 1. Опади через годину після обробки препаратами не зменшують ефективності їх дії.

Отже, значення післясходових гербіцидів у формуванні якісного врожаю сільськогосподарських культур важко переоцінити. ТОВ “Агро-Дельта Груп” пропонує широкий асортимент препаратів цієї групи, що забезпечить ефективний захист посівів більшості культурних рослин.

 

В.А. Петришина, к. с.-г. н.,

агроном ТОВ «Агро-Дельта Груп»

 

Усі новини