Контактний телефон: +380 44 451 46 00

Засоби захисту рослин!
Подбай про врожай сьогодні!

16.07.2013

Нова програма співпраці для підприємств АПК від ТОВ "Агро-Дельта Груп" та АТ «Укрексімбанк»

Нова програма співпраці для підприємств АПК від ТОВ "Агро-Дельта Груп" та АТ «Укрексімбанк»

 АТ «Укрексімбанк» спільно з ТОВ "Агро-Дельта Груп" пропонує програму співпраці для підприємств АПК, з використанням банківського продукту авалювання та врахування товарних векселів (далі - Програма):

 

 

 

 

Основні учасники Програми:

 1. Дистриб’ютор ЗЗР, насіння, міндобрив, техніки та ін.

 2. Підприємство-виробник сільськогосподарської продукції (Векселедавці).

 

Індикативні параметри пропозиції АТ «Укрексімбанк»:

Основні вимоги до фінансового стану Векселедавця:

 • строк діяльності не менше 2-х років (завершені с/г цикли);

 • прибуткова діяльність за результатами останнього календарного року;

 • відсутність простроченої заборгованості перед банківськими та іншими фінансовими установами;

 • наявність застави/ іпотеки.

 

Застава

Нерухомість, основні засоби, порука, товари в обороті, майбутній врожай.

 

Примітка: в окремих випадках операцію авалювання векселів можливо розглядати під заставу товарів в обороті з коеф. 1,5.

 

Строк авалювання (дії лінії з авалювання) векселів

До 12 місяців.

 

Комісійна винагорода

4% річних

 

Основні умови авалювання:

 1. Проведення оцінки предмету застави акредитованою незалежною оціночною компанією (згідно з вимогами НБУ).

 2. Страхування предмету застави.

 3. Переведення грошових надходжень на рахунки, відкриті в АТ «Укрексімбанк» у розмірі, пропорційному заборгованості в загальному кредитному портфелі Векселедавця, але не менше суми ліміту.

 

Додаткова опція від АТ «Укрексімбанк»

У випадку недостатності наданої Дистриб’ютором відстрочки платежу, АТ «Укрексімбанк» надає додаткову відстрочку на термін до 3-х місяців, шляхом викупу векселів у Дистриб’ютора по ціні номіналу векселя, під процент.

Дана опція оговорюється заздалегідь.

 

Перелік документів (для Векселедавця)

Для укладання Генеральної угоди про проведення операцій з авалювання товарних векселів Банком проводиться аналіз фінансового стану Векселедавця, аналіз окупності проекту, прийнятність та достатність запропонованого забезпечення, тощо.

 

Векселедавець надає до Банку такі документи:

 • Відомості про позичальника;

 • Опис діяльності підприємства (доля на ринку, основні постачальники та покупці продукції, конкурентні переваги);

 • Бізнес-план, ТЕО, кеш-фло;

 • Фінансову звітність підприємства: Баланс та Звіт про фінансові результати за останні три роки поквартально;

 • Розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованостей, у т.ч. простроченої на останню звітну дату;

 • Довідки банків про рух коштів по рахунках;

 • Довідки банків про наявність / відсутність заборгованості за кредитами;

 • Копії діючих договорів (з усіма додатковими угодами), відповідно до яких будуть виписуватись векселі;

 • Копії ліцензій на право здійснення діяльності, яка передбачена Статутом;

 • Установчі документи;

 • Документи щодо запропонованої застави.

 

У випадку наявності документів у АТ «Укрексімбанк» (юридична справа клієнта, фінансові документи надані за іншими кредитними продуктами) повторне надання не здійснюється.

 

Переваги використання для Дистриб’ютора:

 

 • 100% гарантія оплати векселів у визначений строк та у повній сумі;

 • збільшення обсягу продаж за рахунок залучення нових покупців;

 • можливість використання авальованих банком векселів в розрахунках з власними постачальниками;

 • управління ліквідністю: можливість продажу банку авальованих векселів у будь-який день до настання строків платежу.

 

Переваги використання для Векселедавця:

 

 • вартість послуги авалювання значно нижче вартості кредитних коштів;

 • надання додаткової відстрочки по погашенню векселів.

 

 

Контактна особа: Гридньов Андрій Михайлович.

Тел.: +38 044 247 89 21;

+38 050 271 33 65.

E-mail: Agridnev@hq.eximb.com

www.eximb.com

Усі новини