Контактний телефон: +380 44 451 46 00

Засоби захисту рослин!
Подбай про врожай сьогодні!

28.10.2011

Результати виробничо-демонстраційних випробувань пестицидів ТОВ «Агро-Дельта Груп» на хмільниках

Результати виробничо-демонстраційних випробувань пестицидів ТОВ «Агро-Дельта Груп» на хмільниках

 

Найвища трав’яниста рослина в Україні, важлива сільськогосподарська культура. Рід хмелю об’єднує три види: звичайний (Н. lupulus L.), серцеподібний (Н. cordifolius Mig.) і японський (Н. japonicus Sieg. et Zuss.). Найбільше виробниче значення має хміль звичайний.

Хміль використовують у медицині, фармацевтичній, парфюмерно-косметичній, консервній і хлібопекарській промисловості, проте особливу цінність він має для пивоварної промисловості, а саме – сорти хмелю з високим вмістом альфа-кислот у шишках.

Вирощування хмелю в основному проводиться в монокультурі, де вже на 4-6 рік створюється своєрідний інфекційний фон збудників хвороб: несправжня борошниста роса і кореневі гнилі. Нагро­маджуються шкідники, що трофічно пов'язані з цією культурою (люцерновий довгоносик, картопляна совка, ковалики, чорнотілки, павутинний кліщ, хмелева попелиця та інші), та бур'яни. Саме вони є першопричиною інтенсивного зрідження хмелеплантацій і зниження їх продуктивності та рентабельності виробництва уже на 5-7 рік культивування хмелю.

Втрати врожаю хмелю від шкідників можуть складати 25-30%, а в окремі роки – 40-50% і більше, поряд з цим погіршується технологічна якість продукції. Втрати на кожному гектарі у грошовому еквіваленті досягають 3,5-4,5 тис. грн.

                       

 Фото 1. Хміль звичайний (Н. lupulus L.)                  Фото 2. Хмільник.

Резерватами для шкідників та хвороб на хмільниках, крім самого хмелю, є бур'яни. На відміну від інших шкідливих організмів бур'яни присутні практично постійно на всіх хмільниках і захист від них передбачає проведення складної системи заходів.

У зв’язку з цим для успішного захисту рослин від шкодочинних компонентів хмелевого агроценозу необхідно застосовувати комплексну, екологічно-безпечну, енерго- та ресурсозберігаючу систему захисту, яка включає науково-обґрунтоване поєднання організаційно-гос­подарських, агротехнічних, біологічних і хімічних методів. Комплекс заходів уточнюється кожного року в залежності від появи і розвитку того чи  іншого  шкідливого організму  і є складовою частиною технологічного процесу догляду за рослинами.

За таких умов виникає необхідність розробки такої системи захисту хмелю від шкідливих організмів, яка б включала нові пестициди з високою ефективністю при низьких дозах, безпечних для теплокровних організмів, у тому числі й людини, максимальною вибірковістю, що забезпечує пряму дію на цільові об’єкти при збереженні екологічної рівноваги та цілісності хмелевого біоценозу.

З цією метою в 2011 р. було проведено виробничо-демонстраційні випробування ряду пестицидів ТОВ «Агро-Дельта Груп» на хмільниках ІСГП НААНУ, м. Житомир, на районованих сортах хмелю Заграва, Слов’янка та Промінь. Програма досліджень включала оцінку біологічної ефективності:

  • інсектициду Графіс проти хмелевої попелиці;
  • інсектициду Раут проти хмелевої попелиці та павутинного кліща;
  • фунгіцидів Кулон та Вітадель проти несправжньої борошнистої роси;
  • гербіцидів Сегмент і Пірат проти однорічних злакових та дводольних бур’янів.

Результати досліджень свідчать, що застосування  інсектициду Графіс, в.г. з нормами внесення 0,07; 0,14; 0,28 л/га проти хмелевої попелиці на хмелю дає змогу зменшити заселення рослин шкідником на 93,4-100% та збільшити врожайність культури на 0,07-0,15 т/га.

Інсектоакарицид Раут, к.е. з нормами витрати 1,5; 3,0; 4,5 л/га  показав високу  ефективність при обприскуванні рослин хмелю проти хмелевої попелиці та павутинного кліща – 87,6; 95,3; 99,1% та 86,9; 94,8; 98,9% відповідно. Прибавка врожаю при цьому становила 0,07-0,12 т/га. 

Результати виробничо-демонстраційних випробувань фунгіцидів Кулон, з.п. та Вітадель, к.е. свідчать про високу їх ефективність проти несправжньої борошнистої роси хмелю на рівні 89,2-92,6%. Застосування даних препаратів дало змогу додатково отримати 0,13-0,16 т/га сухих шишок хмелю.

Застосування ґрунтового гербіциду Пірат, в.г. з нормою 1,5 кг/га дозволяє стримувати ріст злакових та дводольних однорічних бур’янів у міжряддях хмелеплантацій на протязі всього сезону вегетації, ефективність становить 98,0%. Гербіцид Сегмент, к.с з нормою внесення 3,0 л/га показав також високу ефективність на рівні 86,7%, що дозволяє довгий час стримувати небажану рослинність на хмільниках. Дані препарати дають змогу додатково отримати 0,19-0,26 т/га сухих шишок хмелю.

 

За матеріалами звіту, підготовленого

науковими співробітниками відділу захисту рослин

Інституту сільського господарства Полісся НААНУ

Усі новини