Контактний телефон: +380 44 451 46 00

Засоби захисту рослин!
Подбай про врожай сьогодні!

03.12.2013

Ринок пестицидів: стан та перспективи

Ринок пестицидів: стан та перспективи

Сучасні тенденції розвитку агроіндустрії сприяють зміцненню позицій хімічних засобів захисту рослин на ринку товарів як невід'ємної складової новітніх та традиційних технологій вирощування сільськогосподарських культур, а також подальшому зростанню попиту на них у найближчі 5-10 років.

Вже стало зрозумілим, що зменшення обсягів закупівель інсектицидів завдяки поширенню посівів генетично модифікованих культурних рослин, що володіють стійкістю до пошкоджень шкідниками, не відбудеться. З'являється все більше й більше нових повідомлень про швидке утворення популяцій шкідливих комах, які знижують урожайність ГМ-культур. Для знищення шкідників доводиться застосовувати інсектициди.

Технології обробітку ґрунту mini-till та no-till, що набувають все більшої популярності у світі, і в Україні зокрема, також передбачають необхідність збільшення об'ємів застосовуваних гербіцидів у зв'язку з відмовою від механічного контролю забур'яненості.

Біологічні засоби захисту рослин залишаються перспективним напрямком розвитку індустрії, але на даний час вони не здатні стати повноцінною заміною хімічним препаратам. Це пов'язано з нижчою ефективністю дії біопестицидів щодо шкідливих об'єктів у порівнянні з синтезованими хімічними препаратами. Саме з цієї причини в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур, орієнтованих на отримання максимально можливих врожаїв, існуючі біологічні засоби захисту рослин не знаходять свого застосування. З іншого боку, ринок біопестицидів стрімко розвивається. Ці препарати є незамінними при веденні органічного землеробства, де використання хімікатів при вирощуванні рослин заборонено.

Вище згадані причини у поєднанні з ростом населення, інтенсифікацією агровиробництва у регіонах з низьким рівнем ведення сільського господарства, скороченням посівних площ у світі, збільшенням площ під соєю та цукровою тростиною, зростанням попиту на якісну сільськогосподарську продукцію сприяють розвитку світового ринку пестицидів. Які ж прогнози темпів зростання ринку отрутохімікатів?

У найближчі 5 років зростатиме і потреба в пестицидах, і їх вартість. За підсумками 2011 р. місткість ринку пестицидів експерти оцінили в 48 млрд. доларів, з них частка гербіцидів склала 19,9 млрд. За прогнозами ряду компаній, що спеціалізуються на проведенні маркетингових досліджень (Freedonia Group, Losinell, Transparency Market Research, MarketsandMarkets), у світовому масштабі до 2018 р. включно обсяг продажів пестицидів буде збільшуватися щорічно на 5,4-5,5%. Завдяки таким темпам зростання у 2016 р. місткість ринку засобів захисту рослин складатиме більш як 57 млрд. доларів, в 2017 р. — близько 68,5 млрд., в 2018 р. — понад 71,3 млрд. За даними аналітиків MarketsandMarkets, у 2012 р. місткість світового ринку галузі оцінювалась у більш як 2 млн. т діючих речовин, при середньорічному прирості на рівні 3,2% до 2018 року прогнозується зростання до 3,1 млн. т.

У найбільших обсягах у найближчі 5 років продаватимуть гербіциди (середній приріст — 6,1% на рік), друге місце — за фунгіцидами (5,6% щорічно). Ринок інсектицидів буде збільшуватися на 3,9% щороку впродовж 5 наступних років. Такі прогнози базуються на тенденціях останніх років.

Зокрема, особливим попитом у світі користувалися гербіциди суцільної дії, що знайшли своє застосування у тандемі з генетично модифікованими, стійкими до гербіцидів сортами та гібридами сільськогосподарських культур. Масове застосування препаратів на основі солей гліфосату та 2,4-Д у регіонах вирощування таких рослин призвело до розвитку резистентності у багатьох видів бур'янів і викликало необхідність у збільшенні норм витрати, розробці альтернативних комбінованих препаратів. Ця обставина обумовлюватиме стійкий попит на гербіциди в цілому і на новинки, зокрема.

Ринок фунгіцидів характеризуватиметься зростанням попиту на сучасні препарати з подовженим періодом захисної дії, зокрема для рисових плантацій, і поступовою відмовою від препаратів на основі сірки та міді. Обсяги продажу інсектицидів збільшуватимуться завдяки подальшій появі стійких до Bt-культур популяцій шкідливих комах та глобальному потеплінню, що виявляється у подовженні життєвого циклу шкідників, утворенні більшої кількості поколінь. З іншого боку, факторами, що обмежують ріст продажу інсектицидів у світі є побоювання негативного впливу на довкілля та здоров'я людини. Зокрема, відбувається поступова відмова від високо небезпечних фосфорорганічних препаратів.

У регіональному розрізі основний ріст обсягів продажу пестицидів очікується за рахунок бурхливого розвитку ринку в Китаї, Бразилії, Аргентині, Індії. Північна Америка та Західна Європа є зрілими ринками засобів захисту рослин з жорсткою конкуренцією, що стимулює давно визначених лідерів зосереджуватися на розробці нових препаратів. Розробка та виведення на ринок нової діючої речовини — не дешеве задоволення, що на сьогодні вимагає капіталовкладень на рівні 200 млн. доларів / препарат.

Створення принципово нових і високоефективних сумішевих препаратів з довготривалим патентним захистом — один із основних важелів, що дозволяє мультинаціональним корпораціям збільшувати обсяги продажу і утримувати лідерство на глобальному ринку пестицидів. У той же час значний вплив на формування цін на пестициди у світовому масштабі має КНР як ключовий постачальник генеричних препаратів. Китайські виробники швидко збільшують свою частку на світовому ринку пестицидів, створюючи серйозну конкуренцію транснаціональним компаніям. Цьому сприяють подальше посилення екологічного контролю над виробництвом засобів захисту рослин та державний курс на укрупнення компаній-виробників — основні тенденції розвитку даного сектору економіки у Китаї. Вже до 2015 р. кількість виробників хімічних засобів захисту в країні рослин має скоротитися на 30%. Такі заходи дозволять Китаю остаточно ліквідувати виробництва препаратів незадовільної якості, що не відповідають високим стандартам і є джерелом “поганої слави” про генеричні препарати. Зміцненню позицій КНР на світовому ринку засобів захисту рослин сприятиме розвиток власних дослідницьких центрів з розробки нових діючих речовин. Так, у 2013 році китайські вчені розробили такі біоциди як пімотрезин, іхолотрин, феноксаніл. Таким чином, у найближчі 10-20 років потужні заводи-виробники пестицидів Китаю мають можливість створити серйозну конкуренцію мультинаціональним корпораціям.

За результатами 2011 року європейський ринок засобів захисту рослин за обсягами діючих речовин оцінено експертами MarketsandMarkets в 639,4 тис. т, із зростанням до 741,9 тис. т або 15,8 млрд. доларів до 2018 року. Незважаючи на те, що на країни Західної Європи припадає понад 70% обсягу ринку пестицидів, зростання відбуватиметься за рахунок збільшення попиту на отрутохімікати в Україні, Росії, Польщі. Незначні темпи зростання західно-європейського ринку пестицидів супроводжуватимуться введенням обмежень щодо застосування ряду діючих речовин (наприклад, атразину), зростанням попиту на органічну продукцію та розвитком ринку біопестицидів. За прогнозами до 2017 р. місткість світового ринку біопестицидів зросте до 3,2 млрд. доларів.

Український ринок пестицидів не лишається осторонь світових трендів. За оцінками експертів, потенційно річна потреба України в пестицидах складає понад 100 тис. т, що у грошовому еквіваленті відповідає близько 600 млн. доларів. Левова частка препаратів, що реалізуються на ринку України, імпортується, при чому за результатами 2011 року близько 50% імпорту — препарати китайського виробництва. У 2011 році в Україні виготовлених у Китаї пестицидів було продано на суму 189 млн. доларів, а препаратів мультинаціональних компаній — на 463 млн. доларів. Така різниця у доходах при близьких обсягах імпортованого товару пов'язана із різницею у цінах за одиницю оригінального препарату та його аналогу, яка для деяких пестицидів (нікосульфурон, трибенурон-метил тощо) може складати більше 50%.

У 2012 р. обсяг імпортованих в Україну пестицидів, як ніколи раніше, наблизився до відмітки в 100 тис. т., склавши 83,5 тис. т, тоді як ще у 2005 р. цей показник був на рівні 23 тис. т. Стрімке збільшення потреби у пестицидах в Україні за останні 7 років викликане розвитком аграрного сектору, зміною принципів ведення сільського господарства, запровадженням нових технологій. За даними Державної митної служби України, впродовж 10 місяців 2013 року в країну імпортовано понад 70 тис. т засобів захисту рослин. Аналітики Українського клубу аграрного бізнесу прогнозують зростання попиту на пестициди в Україні на 7% у 2013 р. у порівнянні з минулим роком. Експерти ІК “Інфоіндустрія” налаштовані більш оптимістично: за їх оцінками, обсяг імпорту засобів захисту рослин у 2013 р. складе 100 тис. т при додатковій реалізації товарів вітчизняного виробництва на рівні 10 тис. т. У випадку справдження такого прогнозу обсяг ринку пестицидів у грошовому еквіваленті наблизиться до 1 млрд. доларів.

За результатами 2011 року найбільшим попитом в Україні користувались препарати на основі діючих речовин: трибенурон-метил, імідаклоприд, солі гліфосату, альфа-циперметрин, ацетохлор, у 2012 році лідерами стали солі гліфосату, ацетохлор, циперметрин, тебуконазол.

Таким чином, виходячи із сучасного стану розвитку світової агроіндустрії та перебування на порозі світової продовольчої кризи, можна з впевненістю стверджувати, що ще багато років людству не обійтися без застосування засобів захисту рослин у сільському господарстві.

 

Петришина Віталіна, к.с.-г.н.,

агроном ТОВ «Агро-Дельта Груп»

Усі новини