Контактний телефон: +380 44 451 46 00

Засоби захисту рослин!
Подбай про врожай сьогодні!

16.05.2013

Захист посівів культурних рослин від бур'янів в актуальний період

Захист посівів культурних рослин від бур

 

Хімічний контроль засміченості полів бур'янами є важливою складовою системи захисту сільськогосподарських культур, що визначає їх врожайність. Небажана рослинність конкурує з культурними рослинами за воду, світло, поживні речовини. Втрати потенційної врожайності сільськогосподарських культур, пов'язані із забур'яненістю посівів, можуть перевищувати 20%. Тому значення післясходових (страхових) гербіцидів для забезпечення повноти реалізації потенціалу культурних рослин важко переоцінити.

Асортимент ТОВ “Агро-Дельта Груп” налічує значну кількість селективних післясходових гербіцидів, що використовуються для захисту посівів різних сільськогосподарських культур від бур'янів. Зокрема, для боротьби з широким спектром одно- та багаторічних двосім'ядольних бур'янів у посівах зернових колосових культур ТОВ “Агро-Дельта Груп” рекомендує системний препарат Гриніл, в.г. (трибенурон-метил, 750 г/кг). Діюча речовина препарату блокує поділ клітин в рослинах чутливих бур’янів вже через декілька годин після проведення обробки. Перші візуальні симптоми дії препарату на бур’яни з'являються через 7-10 днів після обприскування, повна загибель бур’янів настає на 15-20 день. Цей гербіцид не має післядії на наступні культури сівозміни і забезпечує ефективне знищення таких проблемних видів бур'янів як підмаренник чіпкий, осоти, ромашка непахуча, мак дикий тощо.

Препарат можна застосовувати у період від 2-3 листків до виходу в трубку ярого ячменю (норма витрати — 15 г/га) та до появи прапорцевого листка в озимої пшениці включно (20-25 г/га). Максимальна ефективність дії препарату спостерігається на ранніх етапах росту та розвитку бур’янів (3-6 справжніх листки у однорічних дводольних рослин, фаза розетки — для багаторічних видів та фаза 3-4 кільця — для підмаренника чіпкого). Дощ впродовж 3 годин після внесення може знизити ефективність дії препарату. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га, при високій густоті стояння рослин — 400 л/га. Максимальна кратність обробок — 1. Термін використання робочого розчину — 24 години.

Для знищення багатьох видів однорічних дводольних (зокрема, лободи, щириці, гірчаків, хрестоцвітих) та деяких злакових бур'янів у посівах цукрових, столових і кормових буряків ТОВ “Агро-Дельта Груп” рекомендує гербіцид Брітон, к.е. (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л). Етофумезат за способом дії (ґрунтова та контактна) на рослини належить до інгібіторів проростків, фенмедифам та десмедифам відносяться до рухомих інгібіторів фотосинтезу. Перші візуальні ознаки дії на чутливі бур'яни проявляються через 2-7 днів після обробки гербіцидом. Найбільш чутливими до дії препарату є бур’яни у фазі розвитку — поява сім’ядолей. Норма витрати (1,0-3,0 л/га) може варіювати залежно від потреби, але сумарна кількість внесеного гербіциду впродовж сезону не має перевищувати 3 л/га. Максимальна кратність обробок за сезон — 3, інтервал між обприскуваннями — 5-10 днів. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га, використовувати одразу після приготування. Брітон застосовують при температурі повітря від +10°С до +25°С при достатній вологості повітря і ґрунту. Не бажано проводити обприскування посівів по мокрих від опадів чи роси рослинах.

Для боротьби з однорічними дводольними видами та багаторічними коренепаростковими бур'янами ТОВ “Агро-Дельта Груп” також рекомендує гербіцид Зефір 300 (клопіралід, 300 г/л), який можна використовувати як у посівах зернових, так і по широколистяних культурах. Бур'яни з родини пасльонових, бобових, види осотів, ромашки, гірчаку та ін. є високочутливими до дії препарату Зефір 300. Норма витрати гербіциду у посівах пшениці, ячменю, жита — 0,5-0,66 л/га, кукурудзи — 1,0 л/га, ріпаку та цукрових буряків — 0,3-0,5 л/га. Однорічні види бур'янів найкраще знищувати у фазі 6—8 листків, осоти — у фазі розетки — початку формування пагона. При використання даного препарату у високих дозах наступного року не бажано висівати зернобобові культури. За потреби обробку препаратом Зефір 300 можна суміщати із застосуванням гербіцидів Брітон, Дєсілєт, Троль тощо, проте при мінімальних нормах витрати гербіциду Зефір 300 у бакових сумішах, ефективність його дії може знижуватися.

Для забезпечення чистоти посівів широколистяних культур (цукрових буряків, соняшнику, ріпаку, сої, овочевих культур) впродовж вегетаційного сезону від одно- і багаторічних злакових видів бур'янів ТОВ «Агро-Дельта Груп» рекомендує високоселективні препарати Таксон, к.е. (хізалофоп-П-етил, 50 г/л) та Дєсілєт, к.е. (клетодим, 120 г/л).

Діюча речовина гербіциду Таксон хізалофоп-П-етил порушує синтез жирних кислот вже в перші 2 доби після обробки, що призводить до загибелі чутливих рослин (однорічних — на 7-10 день, багаторічних видів — на 14-21 день). Гербіцид можна застосовувати в широкому діапазоні фаз росту культурних рослин, він не має післядії на наступні культури у сівозміні. Найбільш ефективним є застосування препарату проти однорічних злакових видів у фазі 3-6 листків (норма витрати — 1,0-2,0 л/га), проти багаторічних бур'янів — за їх висоти 10-20 см (2,0-4,0 л/га). Посуха або зниження температури можуть уповільнювати ефект дії Таксону, але з настанням нормальних умов дія препарату відновлюється. Гербіцид Таксон є готовим до використання і не потребує додавання ПАР у робочий розчин.

Гербіцид Дєсілєт уповільнює синтез ліпідів та викликає відмирання точок росту у злакових бур’янів (понад 40 видів), а також знищує самосіви культурних злаків. Перші ознаки дії препарату проявляються через 2-4 доби, повна загибель бур’янів настає через 7-12 діб після застосування препарату. Оптимальним є застосування гербіциду в період, коли однорічні злакові бур'яни сформували 2-6 листків (норма витрати — 0,4-0,8 л/га), а багаторічні види — відросли до 10-20 см (1,4-1,8 л/га).

Препарати Таксон та Дєсілєт сумісні з більшістю пестицидів. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га, максимальна кількість обробок — 1. Опади через годину після обробки препаратами не зменшують ефективності їх дії.

Загалом, ТОВ «Агро-Дельта Груп» пропонує 29 препаратів, які пройшли необхідні випробування і зареєстровані в Україні, довели свою високу біологічну ефективність щодо широкого спектру шкідників, збудників хвороб та бур’янів у посівах сільськогосподарських культур.

Тож, співробітництво з ТОВ «Агро-Дельта Груп» – запорука отримання високих врожаїв та якісної продукції.

 

В.А. Петришина, к. с.-г. н.,

агроном ТОВ «Агро-Дельта Груп»

Усі новини